Wie zijn wij

De parochie van Onze Lieve Vrouw Geboorte is een middelgrote gemeenschap met ruim 2000 leden, die verspreid over drie verschillende gemeenten wonen: Halfweg (gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude), Zwanenburg (gemeente Haarlemmermeer) en Osdorperweg en omgeving (gemeente Amsterdam). ‘Samen kerk zijn’ staat hoog in het vaandel en dat betekent dat onze parochie vooral door de parochianen gedragen wordt.

Personele Unie "MeerLiede
Onze parochie vormt samen met de parochies van Haarlemmerliede, Spaarndam en Vijfhuizen een personele unie. Hiermee gaan de 4 parochies intensiever samenwerken wat in een later stadium mogelijk overgaat in een fusie. Het doel is om samen sterker te staan en iedere kerkplek met zijn eigen identiteit en mogelijkheden optimaal te benutten. Elke parochie heeft zijn eigen parochieteam, die de dagelijkse gang van zaken bestuurt. De 4 parochies hebben hun eigen naam gehouden, alleen de personele unie draagt de naam "MeerLiede".

Voor de pastorale ondersteuning  van de personele unie "MeerLiede" zijn aangesteld:
Pastor Fons Litjens (06-12383288)
Pastoor Bernard Zweers (06-30629440).

Uitdaging
De moderne tijd stelt ook onze parochie voor nieuwe vragen en dwingt ons om nieuwe wegen te gaan in de verkondiging van het evangelie van Jezus. Omdat onze gemeenschap het wiel niet in haar eentje kan uitvinden is het prettig te weten dat ook de andere parochies van de personele unie meedenken en daarnaast zoeken wij samenwerking met de protestantse gemeente in de dorpen. Onze pastores maken deel uit van het regionale pastoresteam. Ook kunnen wij een beroep doen op ondersteuning van het dekenaat Amsterdam.
 

Baken
Al 80 jaar torent de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte boven de beide dorpen uit. De groen koperen toren is van verre zichtbaar en is letterlijk en figuurlijk een oriëntatiepunt. Hij wijst naar boven, naar het geheim van God, dat wij in onze kerk levend willen houden. De drie klokken nodigen de parochianen uit om wekelijks hun geloof te vieren en te verdiepen of roepen door de week op om het lief en het leed met elkaar te delen. Wij hopen als parochiegemeenschap een geestelijk baken te zijn voor oud en jong in een snel veranderende tijd.